Home   Z życia szkoły   Uroczystość nadania sztandaru Szkole Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczepanowie

Uroczystość nadania sztandaru Szkole Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczepanowie

Ten niezwykły dzień przeszedł już do historii Szczepanowa. W uroczystości poświęcenia sztandaru wzięły udział władze gminy, mieszkańcy i zaproszeni goście. Na niepowtarzalny charakter tego dnia miało wpływ niezwykłe zaangażowanie pracowników szkoły, rodziców, koła gospodyń wiejskich oraz Szczepanowian. To właśnie oni ciężko pracowali, aby ta podniosła uroczystość zyskała niepowtarzalną oprawę.

Dzień poświęcenia sztandaru rozpoczął się w kościele parafialnym mszą św. sprawowaną przez Jego Ekscelencję Księdza Arcybiskupa Henryka Muszyńskiego. Podniosły charakter nabożeństwa na długo pozostanie w pamięci .

Po mszy św. nastąpił przemarsz  do świetlicy wiejskiej poprowadzony przez nowo poświęcony sztandar. Tam zebranych powitała Dyrektor Szkoły Podstawowej w Szczepanowie im. Marii Skłodowskiej-Curie Pani Dorota Lucius. Następnie Pan Wójt Gminy Dąbrowa Marcin Barczykowski przekazał na ręce pani dyrektor prawo posiadania sztandaru i odczytał Akt Nadania Sztandaru. Po prezentacji symbolu szkoły przedstawiciele uczniów przystąpili do ślubowania. Akt ślubowania odczytała Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego – Julia Flig.

W dalszym ciągu uroczystości ponownie głos zabrała Dyrektor Szkoły Pani Dorota Lucius. W swoim wystąpieniu nawiązała do uchwały Rady Pedagogicznej z 25 września 2014 roku mówiącej o wręczaniu, w dniu Święta Szkoły, statuetki „Uczeń z pasją.” Otrzymuje ją osoba, która m.in. rozwija swoje pasje, uczestniczy w akcjach charytatywnych. W tym roku laureatką została Oliwia Rosińska.

Następnie zabrali głos zaproszeni goście: Wójt Gminy Dąbrowa Pan Marcin Barczykowski, przedstawicielki Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy panie Bogna Łoś i Melania Kranz, Dyrektor Zespołu Szkół w Dąbrowie pan Paweł Brzykcy, Zastępca Przewodniczącej Rady Rodziców Pani Olga Krysiak, Przewodniczący Rady Gminy w Dąbrowie Władysław Domagalski oraz Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Pan Dariusz Mroczkowski. Każdy z mówców podkreślał ogromną wagę sztandaru jako symbolu podtrzymującego tradycję i zachowującego tożsamość szkoły.

Po wystąpieniach zebrani obejrzeli efektowną prezentację i wysłuchali niebanalnego, wzruszającego programu artystycznego przygotowanego przez nauczycieli i uczniów oraz chór Szczepanowianie, specjalnie na tę okazję. Opowiadał on o niełatwym życiu i emocjach targających naszą patronką Marią Skłodowską – Curie.

Gdy przepiękny program artystyczny dobiegł końca ponownie zabrała głos Pani Dyrektor Dorota Lucius składając serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy przyczynili się do nadania szkole sztandaru.

Ostatnia część uroczystości miała miejsce w szkole, gdzie specjalnie na święto poświęcenia sztandaru została przygotowana wystawa „Pamięć jest w nas.” Zdjęcia przedstawiały historię szkoły od czasów najstarszych do najnowszych, a także stare szkolne kroniki. Chętni mogli dokonać wpisu do księgi pamiątkowej. Wszyscy zwiedzający w szkolnej kawiarence skosztowali tortu upieczonego przez Panią Ewelinę Krasuską. Po obejrzeniu szkoły zaproszeni goście ponownie przeszli do świetlicy na poczęstunek. Nad jego przygotowaniem czuwała Pani Mirosława Braciszewska.

Ten wyjątkowy, niepowtarzalny dzień na długo pozostanie w pamięci i sercach wszystkich obecnych na uroczystości.

Tekst: Ewa Janasek

Galeria zdjęć


 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


*Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress