Ważne informacje

Sprawdzaj na bieżąco informacje od dyrektora szkoły lub nauczycieli

W związku z trwającym stanem epidemii i zapewnieniem bezpieczeństwa i komfortu Twojemu dziecku podczas odbywania edukacji w roku szkolnym 2020/2021, sprawdzaj na bieżąco i regularnie elektroniczny dziennik swojego dziecka.

Szkoła (dyrekcja, nauczyciele) poprzez elektroniczny dziennik będą przekazywać ważne informacje dotyczące sytuacji w szkole, jak i odnoszące się do Twojego dziecka w kontekście epidemii SARS-CoV-2.

Stosuj informacje zawarte w elektronicznym dzienniku swojego dziecka. Bądź w stałym kontakcie ze szkołą.

Pamiętaj, zawsze od razu odbieraj telefon ze szkoły, a jeśli nie możesz, oddzwoń jak najszybciej. Wszystkie zalecenia i wytyczne są powodowane dobrem Twojego dziecka.

 

Przypomnij dziecku, że zasady bezpieczeństwa obowiązują
przed lekcjami i po nich

Do zakażenia wirusem SARS-CoV-2 możne dojść wszędzie, nie tylko w szkole.  W trakcie podróży  do szkoły, w środkach komunikacji miejskiej czy robiąc zakupy w sklepie. Istotne jest zatem aby przestrzegać zasad higienicznych takich jak częste mycie rąk, zasłanianie ust i nosa oraz zachowanie dystansu społecznego cały czas aby ograniczać rozprzestrzenianie się wirusa.

 

Sprawdzaj, czy dziecko nie ma zbędnych rzeczy w plecaku

Koronawirus SARS-CoV-2 przenosi się przede wszystkim bezpośrednio drogą kropelkową. Zawierające wirusa drobne kropelki powstają  w trakcie kaszlu, kichania, mówienia i mogą być bezpośrednią przyczyną zakażenia. Możliwa jest także droga pośrednia poprzez skażone wydzieliną oddechową (podczas kichania czy kaszlu) przedmioty i powierzchnie.

Mimo, że wirus nie ma zdolności przetrwania poza organizmem człowieka, zanim ulegnie dezaktywacji może upłynąć nawet kilkanaście godzin, w czasie których może być zakaźny.

Dlatego im mniej rzeczy zbędnych przynoszonych jest z domu do szkoły tym mniejsze ryzyko zakażenia. Mogą być one bowiem pośrednim „transporterem” wirusa. Dlatego też ważne jest aby dzieci nie przynosiły do szkoły zabawek i innych niepotrzebnych w nauce przedmiotów oraz posiadały w miarę możliwości własne przybory szkolne.

 

Przypomnij dziecku zasady bezpieczeństwa podczas posiłków

Oprócz podstawowych zasad higieny takich jak mycie rąk przed posiłkiem czy mycie surowych warzyw i owoców należy zwrócić szczególną uwagę na aspekty takie jak: nie spożywanie wspólnie jednego posiłku bądź picie z tej samej butelki czy nie wymienianie się sztućcami. Ważne jest także zachowanie dystansu społecznego na stołówce lub jadalni szkolnej.

Posiłek i napój przyniesiony z domu jest posiłkiem tego konkretnego dziecka.

Zostały także wydane wytyczne dotyczące (stołówka, catering).

https://gis.gov.pl/wp-content/uploads/2020/05/Gastronomia_wytyczne_aktualizacja_2_07_20.pdf

 

Przestrzegaj regulaminu funkcjonowania szkoły w czasie epidemii

Każda szkoła posiada opracowany regulamin funkcjonowania szkoły podczas epidemii. Zawarte w nim procedury są dostosowane do konkretnej szkoły, uwzględniając jej specyfikę, warunki lokalowe, liczebność uczniów oraz inne ważne elementy właściwe dla tej placówki.

Procedury danej szkoły mają ma na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 i zapewnienie możliwie największego bezpieczeństwa uczniom i pracownikom szkoły. Uczniowie, ich opiekunowie prawni oraz pracownicy szkoły są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania zaakceptowanego przez Dyrektora danej placówki regulaminu.

W regulaminie mogą być uregulowane kwestie takie jak np.: pomiar temperatury, obowiązkowa osłona ust i nosa, czy inne, o których zdecydował dyrektor.


 

Wyposażenie uczniów klasy pierwszej

Wykaz podręczników na rok szkolny 2020/2021

Dyrektor i Grono Pedagogiczne oraz cała społeczność
Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczepanowie
serdecznie dziękują:

 


 

Zakończył się rok szkolny i rozpoczęły się wakacje

Czas zasłużonego odpoczynku po wielu miesiącach,

wytężonej pracy. Był to wyjątkowo trudny rok,

w którym nie raz trzeba było stawić czoła trudnościom i wyzwaniom.

Praca zdalna stała się ogromnym wyzwaniem,

której wszyscy sprostaliśmy i znakomicie się z niej wywiązaliśmy.

Wszystkim Uczniom, Rodzicom, Nauczycielom, Pracownikom Szkoły,

życzę by tegoroczne wakacje, były słoneczne, ciepłe i bezpieczne.

Wypoczywajcie i gromadźcie siły na nowy rok szkolny.

Samych wspaniałych przygód i szczęśliwego powrotu do szkoły.

 

Dyrektor Szkoły: Wioletta Górna


 

„Nasza lekkoatletyczna duma” Julia Krysiak , uczennica klasy VII

Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczepanowie

 

Julia Krysiak , uczennica  klasy VII trenuje lekkoatletykę pod okiem trenera Andrzeja Luzaka i Rafała Moritza w sekcji lekkoatletycznej BOSIR Barcin od lipca 2017 roku.

Osiągnęła sukcesy rangi ogólnopolskiej i wojewódzkiej. W czerwcu 2018 roku brała udział w Ogólnopolskich Finałach Czwartków Lekkoatletycznych , w których zajęła V miejsce w skoku w dal z wynikiem 4,69. W kolejnym roku ponownie uczestniczyła  w/w zawodach, gdzie wywalczyła VI miejsce z wynikiem 4,80.

W 2019 roku reprezentowała województwo kujawsko – pomorskie na ogólnopolskich zawodach Nestle Cup w Warszawie, które ukończyła na V miejscu z wynikiem 4,97 – najlepszy wynik w dotychczasowej karierze. W tych samych zawodach wzięła również udział w sztafecie 8×200 i jako drużyna zdobyła IV miejsce w kategorii U14.

Julia jest dwukrotną Mistrzynią Województwa Kujawsko-Pomorskiego w latach 2019 i 2020!!!

W październiku 2019 roku otrzymała statuetkę SKOCZKA PAŁUK.

W listopadzie zeszłego roku została powołana do kadry wojewódzkiej . W ramach kadry była za zgrupowaniu lekkoatletycznym w Mikoszewie.

Od 2020 roku zmieniła swoją kategorię wiekową z U14 na U16.

Cieszymy się , że taki talent zrodził się w naszej szkole , na lekcjach wychowania fizycznego J Gratulujemy sukcesów i życzymy ich jak najwięcej w nowej kategorii wiekowej U16.

Julia, wspinaj się „po drabinie lekkoatletycznej” jak najwyżej i zdobywaj najwyższe szczyty sportowe!!!

Powodzenia!!!!

Autor: Magdalena Nakielska-Krzemińska


 

Zakończenie roku szkolnego

Informujemy, że zakończenie roku szkolnego odbędzie się 26 czerwca wg harmonogramu:

Kl. I – 9.45- 10.30
Kl. II – 10.45- 11.30
Kl. III- 8.30 – 9.15
Kl. IV – 9.00- 9.45
Kl. V – 9.30 – 10.15
Kl. VI- 10.00- 10.45
Kl. VII – 10.30 – 11.15
Kl. VIII- 11.00 – 11.45

Wychowawcy prześlą szczegółowe plany spotkań. Uczniowie każdej klasy przychodzą w wyznaczonych godzinach. Liczba uczniów w klasie nie może przekroczyć 12 osób w czasie jednego spotkania.

Dla wszystkich chętnych uczniów Msza święta 26 czerwca godz. 18.00 – na mszy wieczornej.


 

W czerwcu tego roku miała się odbyć beatyfikacja Stefana Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia. Nie doszło do niej z powodu pandemii koronawirusa. Odbędzie się ona prawdopodobnie w okresie jesiennym. Dostaliśmy czas na zapoznanie się z życiorysem kardynała, jego myślami, wypowiedziami. Żył w kluczowych czasach dla Polski i to wymagało od niego mądrości i heroiczności. Napisał: “Od siebie trzeba wymagać najwięcej” i od siebie na pewno wymagał. My też wymagajmy!!!
Ten ostatni tydzień roku szkolnego był poświęcony właśnie kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu. Przeprowadzona została akcja na facebooku szkolnym pod hasłem: Z kardynałem Stefanem Wyszyńskim na wakacje. Każdy kto miał ochotę mógł obejrzeć prezentację o kardynale, zakręcić kołem z myślami Stefana Wyszyńskiego, a w ostatni dzień rozwiązać quiz wiedzy na temat Prymasa Tysiąclecia.

link do prezentacji:
https://view.genial.ly/5ee87b534441b50dac4fc3a6/video-presentation-z-kardynalem-stefanem-wyszynskim-na-wakacje
https://view.genial.ly/5ee87b534441b50dac4fc3a6/video-presentation-z-kardynalem-stefanem-wyszynskim-na-wakacjehttps://view.genial.ly/5ee87b534441b50dac4fc3a6/video-presentation-z-kardynalem-stefanem-wyszynskim-na-wakacjehttps://view.genial.ly/5ee87b534441b50dac4fc3a6/video-presentation-z-kardynalem-stefanem-wyszynskim-na-wakacje
link do quizu:
https://quizizz.com/join/quiz/5ef37936990e9d001d21db41/start?from=soloLinkShare&referrer=5dd698b4123e03001b3c29c9

https://view.genial.ly/5ee87b534441b50dac4fc3a6/video-presentation-z-kardynalem-stefanem-wyszynskim-na-wakacje

link do koła z myślami kardynała Stefana Wyszyńskiego:
https://app.genial.ly/editor/5eed343e478cb20d63237061

Autor: Małgorzata Piskorska


 

Krew – materiał edukacyjny

Film edukacyjny Pani Katarzyny Grudzień przygotowany specjalnie dla Naszej szkoły i konkurs z nim związany:

Film edukacyjny


 

Uczę się dzielić

14 czerwca obchodzony był Światowy Dzień Krwiodawstwa. 15 czerwca, My Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej – Curie w Szczepanowie, dołączyliśmy się do tych obchodów poprzez akcję “Uczę się dzielić”. Chcieliśmy zwrócić uwagę na to jak ważne jest krwiodawstwo i zapewnienie pacjentom dostępu do wysokiej jakości, bezpiecznej krwi i preparatów krwiopochodnych.

Każdy kto chciał, mógł włączyć się do akcji, robiąc sobie zdjęcie z wyciętą z papieru czerwoną kroplą. Zaproszona była cała społeczność szkolna: dzieci, rodzice i nauczyciele.

Plakat promujący akcję powstał podczas konsultacji, a w jego tworzeniu uczestniczył Nikodem Wojke, który wykazał się zmysłem estetycznym, dobierając kolorystykę i styl. Poznany natomiast program Canva i jego możliwości, uczeń będzie mógł wykorzystać w dalszej nauce. Niekoniecznie zdalnej.

“Uczę sie dzielić” to także współpraca z lokalną społecznością. W akcję zaangażowała się, mieszkająca w Szczepanowie, a pracująca w szpitalu w Bydgoszczy, Pani Katarzyna Grudzień. Opowiedziała Ona o krwi i jej znaczeniu. Zrobiła to nakręcając 10 minutowy film. Świetnie zaplanowany, wykonany i zmontowany. Materiał edukacyjny nagrany został w szpitalu, na salach operacyjnych. Pani Katarzyna pokazała Nam swoją pracę. Z jej ust, osoby pracującej w szpitalu, słowa: Krew to dar, Krew to życie, to nie puste slogany. W jej ustach brzmią one prawdziwie i wiarygodnie. I o to chodziło!

Akcja ta uczy ofiarności, współpracy, solidarności i altruizmu. Wskazuje wzorce postępowania i budowania relacji społecznych. Zaangażowanie Pani Katarzyny Grudzień pokazuje jak być aktywnym w życiu społecznym oraz odpowiedzialnym za zbiorowość.

W tym miejscu Pani Kasi i wszystkim, którzy włączyli sie w akcję, chciałam serdecznie i z całego serca podziękować. Uczymy się dzielić.

Autor: Małgorzata Piskorska


 

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress