Home   O szkole   Historia szkoły

Historia szkoły

Nasza szkoła znajduje się w miejscowości Szczepanowo. Wieś ta położona jest w południowo-zachodniej części województwa kujawsko-pomorskiego, należy do gminy Dąbrowa. Dumą naszej szkoły jest długa historia i bogata tradycja, które staramy się krzewić już od najmłodszych lat.

Z kart historii:

Wieś wzmiankowana w 1331 roku w związku z najazdem krzyżackim. Wieś od połowy XIV w. Do czasu zaborów administracyjnie leżała w granicach województwa kaliskiego, w powiecie kcyńskim. Po 1772 r. włączono ją do państwa pruskiego. Od 1 stycznia 1818r. Prusy na zagarniętych Polsce ziemiach dokonały korekty granic administracyjnych i wtedy utworzono powiat mogileński, w skład którego weszło Szczepanowo.

W roku 1824 przeprowadzono reformę uwłaszczeniową, a Szczepanowo podzielono na wieś kościelną i osadę. W roku 1837 założono katolicką szkołę powszechną, której pierwszym i długoletnim kierownikiem był p. Czerwiński .Nauka odbywała się polsku, z uwzględnieniem języka niemieckiego. Patronem był rząd pruski. Budynek i zabudowania szkolne były kryte słomianym dachem. Sala była ciasna, a mieszkanie nauczyciela składało się z dwóch izb. W okresie 102 lat do wybuchu II wojny światowej, szkoła miała dziewięciu kierowników. Byli to Polacy: Czerwiński, Tyley, Jankowski, Gapiński, Kazrat, Rodziński, Loret, Nawrocki i Korach. Dwaj ostatni zostali rozstrzelani przez Niemców 27 września 1939 r. w Świerkówcu.

Od połowy XIX w. rozpoczął się stopniowy napływ kolonistów niemieckich – ewangelików, dlatego też ok. 1875 r. pobudowano w Szczepanowie drugą szkołę powszechną – ewangelicką. Funkcjonowała ona do roku 1927.

W roku 1891 pobudowano na gruncie szkolnym nowy gmach szkolny z 3 salami lekcyjnymi. W czasie okupacji była to szkoła niemiecka. 11 września 1906 r. w szczepanowskiej szkole wybuchł strajk, stanowiący chlubny przykład walki z germanizacją. Dzieci z klas starszych odmówiły odpowiedzi na lekcji religii w języku niemieckim. Strajkowało 130 uczniów z 182. Konsekwencje dotknęły uczniów i rodziców. Uczniowie otrzymali kary chłosty i przez określony czas musieli przychodzić do szkoły dwa razy dziennie : rano i popołudniu. Na rodziców nałożono kary pieniężne. Po strajku ustanowiono trzeci etat, na który powołano nauczyciela p. Doringa. Po wojnie uczyli tutaj: Edmund Szmańda, Janina Korachowa, Wanda Kumalowa i Bożena Kwiatkowska.

Od 1961 r. szkoła została zreformowana na ośmioletnią szkołę podstawową, a w 1966 r. rozbudowano do stanu dzisiejszego.

16 września 1967 r. szkole nadano imię Marii Skłodowskiej Curie.

W roku 1987 funkcję dyrektora objął Ryszard Basa. Z dniem 1 września 2012 roku dyrektorem szkoły została Dorota Lucius. Od początku roku szkolnego 2019/2020 nowym dyrektorem jest Wioletta Górna.

Szkoła dzisiaj:

Obecnie budynek szkolny znajduje się przy ulicy Szkolnej 1. Położony jest w pięknej, spokojnej i zarazem malowniczej okolicy nad stawem, otoczony zewsząd zielenią, łąkami i lasami.

Od 1999 r. szkoła w Szczepanowie stała się szkołą sześcioklasową, wyposażoną w 10 sal lekcyjnych. Na dzień dzisiejszy do tejże szkoły uczęszcza 82 uczniów (klas I-VI); oraz 40 przedszkolaków podzielonych na dwie grupy: 3-4latki (grupa młodsza) i 5-6latki (grupa starsza). Atutem naszej placówki jest to, iż liczebność klas nie jest przeciążona dzięki czemu dzieci mają większy komfort pracy oraz możliwość uczestnictwa w różnych doświadczeniach i eksperymentach w czasie lekcji co przyczynia się do większego pogłębiania wiedzy oraz wszechstronnego rozwoju dziecka.

Opiekę nad dziećmi sprawuje wykwalifikowana kadra nauczycieli, która gwarantuje wysoki poziom nauczania co przekłada się na ponad przeciętne wyniki sprawdzianów szóstoklasisty. Wyniki uzyskane przez naszych uczniów w latach 2010-2011; 2011-2012 były wyższe niż średni wynik w gminie, powiecie, województwie i kraju. Nasi uczniowie osiągają sukcesy w konkursach przedmiotowych (w roku 2012 – I i III miejsce w Gminnym Konkursie Ortograficznym; II miejsce w Gminnym Konkursie Językowym) i sportowych.

Oferujemy bogaty wybór zajęć pozalekcyjnych: nordic walking, aerobik, piłka nożna, taniec towarzyski i nowoczesny, chórek szkolny, kółko językowe, rytmika. W naszej szkole funkcjonuje świetlica. Dzięki niej dzieci mają zapewnione bezpieczeństwo nie tylko między lekcjami ale również po zajęciach czekając na autobus. Świetlica oprócz bezpieczeństwa zapewnia również wszechstronny rozwój dziecka.

Posiadamy dobrą bazę dydaktyczną, którą systematycznie rozwijamy. Uczniowie klas I-III korzystają z tablic interaktywnych. Powstała nowoczesna sala informatyczna. Przystosowaliśmy jedną z klas na mini salę gimnastyczną. Zakupiliśmy sprzęt sportowy, między innymi kijki do nordic walking. Szkolna i publiczna biblioteka posiada bogaty księgozbiór. Są to nie tylko lektury, ale także różnego rodzaju słowniki i leksykony.

Realizujemy ogólnopolskie programy ,,Cała Polska czyta dzieciom”, ,,Szklanka mleka”, ,,Owoce w szkole”, ,,Klub bezpiecznego Puchatka”, SKO, ,,Bunio, Franek i Ortofanek”. W ofercie szkoły znajdują się także obiady.

Kulturę muzyczną rozwijamy przez współpracę z filharmonią. Artyści cyklicznie przyjeżdżają do naszej szkoły z przygotowanym repertuarem.

Włączamy się w akcje kształtujące właściwe postawy wobec zwierząt. W październiku uczniowie brali udział w projekcie Fundacji WWF objętym patronatem Ministra Edukacji Narodowej. W lutym obchodziliśmy Światowy Dzień Kota. Na co dzień społeczność szkolna ma możliwość opieki nad szkolnym kotem Wisienką. Uczniowie i pracownicy przynoszą karmę. Dbają, aby nikt nie krzywdził zwierzątka.

Propagujemy turystykę szkolną. Co roku uczniowie i rodzice zapoznawani są z propozycjami kilkudniowego wyjazdu. W zeszłym roku szkolnym chętni podziwiali piękno Gór Świętokrzyskich.

Bierzemy udział w imprezach środowiskowych (Biesiada artystyczna w Słaboszewku, Dni Szczepanowa, Dożynki, Piknik Rodzinny, Upamiętnienie wybuchu II wojny światowej, Święto Niepodległości).

Bardzo ważne są dla nas obchody Dnia Patronki. Zapraszamy na nie wielu gości, nie tylko z gminy. Jesteśmy dumni, że nasza szkoła nosi imię Marii Skłodowskiej-Curie. W ciągu roku szkolnego, a w tym dniu szczególnie podkreślamy umiłowanie ojczyzny przez Marię Skłodowską-Curie. Jej oddanie nauce, bezinteresowność, niesienie pomocy innym. Chcemy, aby te wartości nie były obce naszym uczniom i absolwentom. Cieszy nas wielkie zaangażowanie uczniów i rodziców w przygotowanie święta.

Niezaprzeczalną, choć niematerialną wartością naszej szkoły jest wzorowa współpraca grona pedagogicznego. Umiejętność kompromisu i rozwagi przyczyniła się do integracji nauczycieli, rodziców oraz uczniów.

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress