Barwne symbole harcerskie

Na dzisiejszej zbiórce doskonaliliśmy swoje zdolności plastyczne. Wyklejanie, kolorowanie, malowanie to techniki stosowane przez nas na zajęciach. Owocem naszej pracy są barwne symbole harcerskie: krzyż harcerski, lilijka, koniczynka oraz logo ZHP.

     


 

 

Ku niepodległej

12 lutego gościliśmy w naszej szkole grupę artystyczną „Rekonstrukto”, która zaprosiła uczniów na pokaz historyczny pt. „Ku niepodległej”. Ta wesoła lekcja historii upamiętniała dążenia niepodległościowe Polaków. Opowiadała o powstaniach narodowych i sytuacji naszych rodaków pod zaborami. Chętni uczniowie mogli przymierzyć stroje z epoki – szwoleżera, powstańca czy kosyniera. Ochotnicy wzięli udział w musztrze. Można było także stoczyć pojedynek na szable. Wygrywał ten, kto szybciej trzy razy dotknął nogi przeciwnika. W drugiej części pokazu  rekonstruktorzy pokazywali kolekcję broni używanej w omawianym okresie. Uczniowie przymierzali czapki i robili sobie pamiątkowe zdjęcia.

Galeria zdjęć

Tekst: Ewa Janasek


 

Rosyjska szkoła baletowa

8 lutego audycja muzyczna rozpoczęła się jedną z najbardziej znanych rosyjskich piosenek „Rozkwitają jabłonie i grusze’’. Potem podziwialiśmy historie opowiadane za pomocą tańca baletowego. Zachwycił nas fragment z ” baletu „Śpiąca Królewna”. Po obejrzeniu dwóch scen z ”Dziadka do orzechów” z muzyką  Piotra Czajkowskiego pani Dominika pokazała ochotnikom pięć pozycji baletowych. Dowiedzieliśmy się, czym są pointy, tutu czy paczka. Nazwy tych elementów stroju baletnicy zaskoczyły i rozbawiły. Wraz z artystami podjęliśmy próbę zaśpiewania po rosyjsku refrenu „Kalinki”. Na finał zabrzmiał utwór „Cieszę się, że wracam do domu’’, który skomponował Arkady Ostrowski.

Galeria zdjęć

Tekst: Ewa Janasek


 

Przekaż 1% podatku dla naszych harcerzy

Jak co roku, zwracamy się do Państwa z prośbą o przekazanie 1% podatku za rok 2018 na rzecz naszej drużyny harcerskiej.

Podatnik w zeznaniu PIT 37:

W części „J” wpisuje:

– w rubryce „Nr KRS”: 0000268190

– w rubryce „Wnioskowana kwota”: kwotę odpisu 1% od podatku

W części „K” wpisuje:

– w rubryce „Cel szczegółowy 1%”: Hufiec Mogilno, 21 DH Szczepanowo, 88-306 Dąbrowa. Ta informacja jest bardzo ważna, ponieważ ułatwia przekazanie środków dla danej drużyny.

– w rubryce „Wyrażam zgodę”: podatnik stawia X.

Z góry dziękujemy za Waszą dobroduszność.

Czuwaj!!!


 

Pamiętamy o powstańcach wielkopolskich

29 stycznia członkowie chóru „Szczepanowianie” zaprosili społeczność szkolną na koncert poświęcony pamięci tych, którzy brali udział w powstaniu wielkopolskim przeciwko Rzeszy Niemieckiej. Chórzyści wierszem i piosenką przybliżyli nam przebieg tego patriotycznego zrywu. Sukces powstania przyczynił się do przyłączenia większości Prowincji Poznańskiej do Rzeczpospolitej Polskiej. W trakcie walk zginęło około 1500 powstańców, w tym mieszkańcy Szczepanowa. W celu uczczenia żołnierzy poległych za Ojczyznę w powstaniu wielkopolskim został odczytany Apel Poległych.

Tekst: Ewa Janasek


 

ICT in School Education

Nauczyciele z naszej gminy w czasie ferii zimowych szkolili się za granicą. Szkolenia finansowane są z funduszy europejskich.
 szkoleniu „ICT in School Education” w Portugalii udział wzięli: Violetta Stokfisz i Wioletta Górna z Zespołu Szkół w Dąbrowie oraz Magdalena Szary i Mateusz Szmańda ze Szkoły Podstawowej w Szczepanowie.
Szkolenie miało na celu doskonalenie efektywnego korzystania z technologii informatycznych w procesie nauczania, a także poprawę znajomości języka angielskiego oraz otwarcie na współpracę międzynarodową.
Uczestnicy szkolenia mogli przekonać się, jak wygląda system edukacji w Portugalii i poznać nowe metody pracy stosowane w innym kraju.  Udało się także zaplanować wraz z portugalskimi nauczycielami z Escola Basica de Apulia pierwszy projekt eTwinning, czyli międzynarodową współpracę uczniów.
Wyjazd na szkolenie był możliwy  dzięki aktywności gminy w pozyskiwaniu środków unijnych. Pochodziły one z Europejskiego Funduszu Społecznego, z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), akcja KA1 „Mobilność kadry edukacji szkolnej”.

 

 

 

 

 

Tekst: Beata Perera


 


 


 


Pod niebem Paryża

Dzisiejsza audycja muzyczna przeniosła nas do Paryża. Przez wieki Francja była muzyczną potęgą. Dziś głównie za sprawą Edith Piaf kojarzy się wszystkim z francuskim chanson. Podczas styczniowego koncertu zabrzmiały kompozycje Clauda Debussego, romantyczne francuskie ballady i pieśni. Wspólnie zaśpiewaliśmy kanon „Panie Janie” w dwóch wersjach językowych. Na zakończenie wszyscy bawiliśmy się przy dźwiękach francuskiej piosenki integracyjnej.

Tekst: Ewa Janasek


 

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress