Dyskoteka

Samorząd Uczniowski wziął sprawy w swoje ręce i zorganizował dyskotekę. To ostatni dzwonek przed Wielkim Postem. Uczniowie klasy VIII – Oskar Sobociński i Wiktor Mikulski, odpowiedzialni za muzykę, stanęli na wysokości zadania. Były tańce, hulańce i swawole do utraty tchu! W przerwach czynny był sklepik zorganizowany przez uczniów klasy VII – Wiktorię Kozłowską, Natalię Bednarek i Dominika Kruzel. Dzieciom się podobało, narzekali tylko, że tak szybko się skończyło.

Autor: Małgorzata Piskorska


 

Bezpieczeństwo na wsi

18 lutego odbyła się pogadanka dla klas IV – VIII na temat bezpieczeństwa na wsi.  Prowadzący reprezentował Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Uczniowie naszej szkoły poznali czynności szczególnie niebezpieczne, związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 roku życia. Była prezentacja, gra interaktywna, a na zakończenie każdy dostał komiks.

Autor: Małgorzata Piskorska


 

1% podatku – sam decydujesz, komu przekazujesz…

Jak co roku, zwracamy się do Państwa z prośbą o przekazanie 1% podatku za rok 2019 na rzecz naszej drużyny harcerskiej.

Podatnik w zeznaniu PIT 37:

W części „J” wpisuje:

– w rubryce „Nr KRS”: 0000268190

– w rubryce „Wnioskowana kwota”: kwotę odpisu 1% od podatku

W części „K” wpisuje:

– w rubryce „Cel szczegółowy 1%”: Hufiec Mogilno, 21 DH Szczepanowo, 88-306 Dąbrowa. Ta informacja jest bardzo ważna, ponieważ ułatwia przekazanie środków dla danej drużyny.

– w rubryce „Wyrażam zgodę”: podatnik stawia X.

Z góry dziękujemy za Waszą dobroduszność.

Czuwaj!!!

 

KLAUZULA INFORMACYJNA
1. [Administrator danych]
Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem odpowiedzialnym za zgodne z prawem wykorzystywanie tych danych, są:
• Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kujawsko-pomorska (zwana dalej „Chorągwią”).
2. [Inspektor Ochrony Danych]
Chorągiew dokłada starań, aby dane osobowe były wykorzystywane w sposób zapewniający zgodność z prawem i bezpieczeństwo. W tym celu Chorągiew powołała inspektora ochrony danych, z którym możesz kontaktować się bezpośrednio: mailowo pod adresem poczty elektronicznej: zhp-iodo@rt-net.pl, telefonicznie pod numerem telefonu: +48 888 942 222
3. [Cele, podstawy prawne i okres przechowywania danych osobowych]
Wykorzystujemy Twoje dane osobowe w celu informacyjnym i statystycznym na temat osób przekazujących 1 % podatku, a także w celu podziękowania za wsparcie. Wykorzystujemy Twoje dane w powyższych celach, ponieważ jest to niezbędne do realizacji naszych uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
4. [Ujawnianie danych osobowych]
Twoje dane osobowe pochodzą od stron trzecich – Urzędu Skarbowego, tylko w sytuacji, gdy składając deklarację podatkową wyraziłeś zgodę na przekazanie danych osobowych do Organizacji Pożytku Publicznego, którą wspierasz.
Nie ujawniamy Twoich danych podmiotom spoza Związku Harcerstwa Polskiego.
5. [Prawa osób, których dane osobowe dotyczą]
W związku z wykorzystywaniem Twoich danych osobowych możesz w każdej chwili:
1) wnieść sprzeciw wobec wykorzystywania danych osobowych na podstawie tzw. prawnie
uzasadnionego interesu; na skutek wniesienia sprzeciwu rozważymy, czy – ze względu na Twoją szczególną sytuację – ochrona Twoich interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, wykorzystując te dane osobowe. Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny, a nie ma innej podstawy prawnej wykorzystania tych danych, usuniemy je.
Ponadto możesz:
1) żądać dostępu do danych osobowych, uzyskania potwierdzenia czy dane osobowe są wykorzystywane, uzyskania kopii danych osobowych oraz uzyskania istotnych informacji związanych z wykorzystywaniem tych danych (na podstawie art. 15 RODO),
2) żądać sprostowania danych osobowych, gdy są niekompletne lub nieprawidłowe (na podstawie art. 16 RODO),
3) żądać usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych (na podstawie art. 17 RODO), jeżeli odpadł cel lub podstawa prawna wykorzystywania tych danych albo jeżeli dane osobowe były wykorzystywane niezgodnie z prawem,
4) żądać ograniczenia wykorzystywania danych osobowych (na podstawie art. 18 RODO) na czas niezbędny do rozstrzygnięcia o zasadności żądania usunięcia lub sprostowania tych danych albo na czas niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony Twoich roszczeń.
Masz również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Skargę możesz wnieść w formie elektronicznej, w formie pisemnej albo ustnie do protokołu w siedzibie Prezesa Urzędu.


 

Od kontredansa do dancingu


 

Noc w szkole

4 lutego w Szkole Podstawowej im. Marii Skłodowskiej – Curie w Szczepanowie 60 uczniów klas 4-8 spędziło w szkole noc pod hasłem: „Zdrowo i sportowo w dzień i w nocy”.

Rozpoczęliśmy od jazdy na łyżwach na lodowisku w Mogilnie. Rozruszani, troszkę „poobijani” i leciutko zmarznięci z przyjemnością zjedliśmy pizzę i wypiliśmy gorącą herbatę w restauracji „Patryk”. Po przyjeździe do szkoły i zakwaterowaniu w klasach rozpoczęliśmy podchody. Zadania były napisane w języku angielskim, rosyjskim i polskim i uwzględniały metody edukacji pozaformalnej. Wykorzystano je również w innych grach i zabawach oraz przy tworzeniu ekolalki z materiałów recyklingowych. Kolejnym atrakcyjnym wydarzeniem nocy w szkole był turniej mini piłki siatkowej. Sportowcom dodawały sił ekokanapki wykonane przez uczniów. Następnie w ramach złapania oddechu wszyscy oglądali wybrany przez swoją klasę film. Po sprzątnięciu szkoły dzieci zostały odebrane przez rodziców. Na koniec uczniowie wyrazili swoją opinię o spędzonej nocy w szkole na ścianie opinii „Gadająca ściana”. Wpisy na „Gadającej ścianie” świadczyły, że uczestnikom taka forma spędzania wolnego czasu bardzo się podoba. Oceniły propozycje opiekunów bardzo wysoko.

Nasz szkolny mikroprojekt „ Noc w szkole – Zdrowo i sportowo w dzień i w nocy” został całkowicie sfinansowany w ramach projektu „Edukator 2020” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) w ramach projektu „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej”.

Galeria zdjęć na naszym profilu facebookowym.

Autor: Magdalena Nakielska-Krzemińska


 

Ogłoszenie

11 lutego 2020 r. (wtorek) o godzinie 17.00
odbędzie się zebranie rodziców.
Zapraszamy!


 

TAJEMNICZE PTAKI

Pierwszy dzień ferii był bardzo pracowity!  W naszej szkole odbyły się warsztaty „Tajemnicze ptaki”. Fotograf Marcin Niesyn opowiedział o swojej pasji. Pokazał nam bioróżnorodność naszego szczepanowskiego jeziora i zdjęcia ponad 30 gatunków ptaków uchwyconych nad naszym zbiornikiem. Pokazywał jak zbudował zamaskowaną „tratwę”, z której fotografował perkozy i mówił, że na wymarzone zdjęcie żurawi polował 3 lata. Później pani Kasia Kurek lepiła z dziećmi rajskie ptaki z masy solnej; były farby, cekiny i piórka. Po słodkim poczęstunku pani Małgosia Piskorska opowiadała, że warto oglądać wróbla Ćwirka, dlaczego dokarmiamy ptaki i jak powinna wyglądać ptasia stołówka. Dzieci same zrobiły rożki z karmą do karmnika. Na zakończenie zanieśliśmy pokarm do karmnika, który stanął przy szkole wraz z tablicą edukacyjną. Warsztaty odbyły się przy wsparciu gminy Dąbrowa – dziękujemy!

 

Autor: Małgorzata Piskorska


 

Kolędy i pastorałki

25 stycznia w kinie Wawrzyn w Mogilnie odbył się 21. Powiatowy Przegląd Kolęd i Pastorałek.
Naszą szkołę reprezentowały:
Szczepanowskie Skrzaty:
– Lena Basa i Julia Tomaszewska zaśpiewały Gore gwiazda Jezusowi
– Maja Prusinowska – Skrzypi wóz
oraz harcerki z 21 Drużyny Harcerskiej im. Janiny i Albina Korachów:
– Amelia Lidmann i Hanna Orzechowska – Dzisiaj w Betlejem
– Blanka Piątek i Oliwia Haręcka – Jest taki dzień.
Opiekunami byli druhna Aleksandra Świder i druh Mateusz Szmańda.

DZIEŃ BABCI I DZIADKA W NAJMŁODSZEJ GRUPIE PRZEDSZKOLNEJ

W czwartek 23. stycznia dzieci trzyletnie świętowały razem ze swoimi najbliższymi uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka. Przedszkolaki z Grupy Smerfy postanowiły podczas krótkiego programu słowno-muzycznego podziękować swoim babciom i dziadkom za miłość, opiekę i wspólnie spędzony czas. Po występie dzieci rozdały swoim bliskim drobne upominki i zaprosiły na słodki poczęstunek.

Autor: Milena Jasińska


 

„Święto Babci i Dziadka” w Szczepanowie

W ostatni piątek przed feriami 24 stycznia dzieci przedszkolne z grupy Kubusia Puchatka w Szczepanowie wystąpiły w świetlicy wiejskiej z programem na Dzień Babci i Dziadka przed specjalnymi gośćmi. W tym roku gościliśmy na tej uroczystości nie tylko Dziadków naszych dzieci ale również Członków Klubu Seniora ze Szczepanowa . Goście z przyjemnością obejrzeli występy w wykonaniu małych artystów, włączyli się w zabawy ruchowe przy muzyce. Na koniec Dzieci odśpiewały 100 lat dla wszystkich zgromadzonych gości, oraz zaprosiły wszystkich na tort i kawę. Goście otrzymali upominki przygotowane przez dzieci. To było ciepłe, wzruszające i serdeczne spotkanie.

Autor: Katarzyna Kurek


 

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress