Ogłoszenie

W związku ze zmianami organizacyjnymi dotyczącymi dowozu dzieci do szkoły uprzejmie informuję, że autokar szkolny wg obowiązującego rozkładu jazdy będzie kursował od wtorku 19 stycznia 2021r.

W poniedziałek 18.01.2021r. dojazd dzieci we własnym zakresie.

Za nieudogodnienia przepraszamy.

                                            Dyrektor Szkoły Wioletta Górna
 

Betlejemskie Światełko Pokoju

Betlejemskie Światełko Pokoju, jak co roku, dotarło do naszej szkoły. Przywiózł je druh Mateusz z hufca ZHP w Mogilnie i przekazał na ręce pani dyrektor Wioletcie Górnej.

Niech to Betlejemskie Światło
rozjaśnia nasze domy i serca.

Wesołych Świąt!!!

 


 

Szlachetna Paczka 

Spotkania z rodzicami

Wychowawcy klas I-VIII informują, że w niżej wymienionych dniach odbędą się spotkania online z rodzicami na platformie Classroom (logujemy się z profilu ucznia – godzina wychowawcza)

Z uwagi na ważność poruszanych spraw Dyrektor Szkoły bardzo prosi o uczestnictwo w zebraniu wszystkich rodziców.

Klasa Dzień

 

Godzina Wychowawca
I 10 grudnia (czwartek) 18.00 Pani Alicja Jaworska
II 9 grudnia (środa) 17.30 Pani Milena Jasińska
III 8 grudnia (wtorek) 17.30 Pani Dorota Lucius
IV 10 grudnia  (czwartek) 17.00 Pani Aleksandra Świder
V 10 grudnia  (czwartek) 20.00 Pani Małgorzata Piskorska
VI 9  grudnia (środa) 18.15 Pani Magdalena Nakielska – Krzemińska
VII 7 grudnia (poniedziałek) 17.00 Pan Dariusz Monkiewicz
VIII 10 grudnia (czwartek) 17.30 Pan Mateusz Szmańda

 

Konkurs plastyczny “Jesienne inspiracje”

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

,,JESIENNE INSPIRACJE”

I ORGANIZATORZY:

1. Organizatorami Szkolnego Konkursu są:

a/ nauczyciel języka polskiego – Ewa Janasek

b/ nauczyciel plastyki – Aleksandra Świder

2. CELE KONKURSU:

– wyłonienie prac plastycznych, które najciekawiej ukażą jesień na podstawie wiersza Tadeusza Wywrockiego ,, Jak nie kochać jesieni” (tekst poniżej)

– rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci

 

II ZASADY UCZESTNICTWA:

1. Konkurs jest skierowany do dzieci i młodzieży w dwóch kategoriach wiekowych, a mianowicie:

a/ do uczniów klas I-III

b/ do uczniów klas IV-VII

2. Technika prac dowolna – rysunek, malowanie farbami, wyklejanka, wydrapywanka, wydzieranka, techniki mieszane itp.

3. Prace indywidualne (nie zespołowe)

4. Każda praca powinna zawierać (na odwrocie) następujące informacje:

– imię i nazwisko

–  wiek

– klasa

 

III. JURY, OCENA PRAC KONKURSOWYCH:

1. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwa powołane przez Organizatorów JURY, które dokona wyłonienia laureatów konkursu (I, II, III miejsca oraz wyróżnienia w dwóch kategoriach wiekowych).

2. JURY zobowiązane jest do zachowania bezstronności podczas oceny poszczególnych prac.

3. JURY pod uwagę weźmie:

– oryginalność, pomysłowość

– walory estetyczne, jakość wykonani

4. Decyzje JURY są ostateczne.

 

IV TERMIN I MIEJSCE ODDAWANIA PRAC:

Zdjęcia prac  odsyłamy na utworzony specjalnie kafelek z nazwą Szkolny konkurs plastyczny ,,JESIENNE INSPIRACJE” na classroom’ie do dnia 15 grudnia 2020 r. do godz. 15:00

 

V ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU, NAGRODY

1. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej szkoły oraz na facebooku.

2. Nagrody rzeczowe zostaną przekazane na ręce zwycięzców po powrocie do szkoły.

ŻYCZYMY POWODZENIA !!!


JAK NIE KOCHAĆ JESIENI…

Jak nie kochać jesieni, jej babiego lata,
Liści niesionych wiatrem, w rytm deszczu tańczących.
Ptaków, co przed podróżą na drzewach usiadły,
Czekając na swych braci, za morze lecących.

Jak nie kochać jesieni, jej barw purpurowych,
Szarych, żółtych, czerwonych, srebrnych, szczerozłotych.
Gdy białą mgłą otuli zachodzący księżyc,
Kojąc w twym słabym sercu, codzienne zgryzoty.

Jak nie kochać jesieni, smutnej, zatroskanej,
Pełnej tęsknoty za tym, co już nie powróci.
Chryzantemy pobieli, dla tych, których nie ma.
Szronem łąki maluje, ukoi, zasmuci.

Jak nie kochać jesieni, siostry listopada,
Tego, co królowanie blaskiem świec rozpocznie.
I w swoim majestacie uczy nas pokory.
Bez słowa na cmentarze wzywa nas corocznie.


 

Szlachetna Paczka

Kochani Uczniowie, Rodzice, Nauczyciele i Pracownicy, Przyjaciele Szkoły im. Marii Skłodowskiej – Curie w Szczepanowie pragniemy poinformować Was i zaprosić do udziału w ogólnopolskiej akcji SZLACHETNA PACZKA.
Na piątkowym zebraniu online Samorządu Uczniowskiego podjęto decyzję o udziale w Szlachetnej Paczce. Wybraliśmy rodzinę , której bardzo chcemy pomóc. Rodzina pochodzi z Golubia-Dobrzynia , to Pani Renta (76 lat) i jej syn, Pan Marcin (51 lat). Bardzo wzruszyła nas ich historia. To bardzo skromni ludzie, potrzebujący wsparcia. Cały opis rodziny i lista potrzebnych rzeczy znajduję się w zamieszczonym linku: https://www.szlachetnapaczka.pl/wybo…/rodzina/38658/903…
Rodzina ta wymienia trzy kluczowe potrzeby: żywność, opał i garnki. Mamy ogromną nadzieję, że uda nam wspólnie skompletować paczkę i damy Pani Renacie i Panu Marcinowi nadzieję na lepsze jutro!!! 🙂 Prócz kluczowych potrzeb , są również inne, również ważne zawarte w wyżej zamieszczonym linku.
Jeśli chodzi o opał, nie możemy podarować rodzinie pieniędzy, ale po rozmowie z wolontariuszką , która opiekuje się tą rodziną, dowiedzieliśmy się, że możemy wybrać firmę z Golubia – Dobrzynia, zrobić przelew i Nasza rodzina otrzyma opał.
Zbiórka będzie odbywać się w szkole do 9 grudnia 2020, do godz. 15:00.
W szkole na korytarzu będą stały kartony z opisem.
Wszelkie pytania można kierować do opiekuna Samorządu Uczniowskiego, pani Magdaleny Nakielskiej – Krzemińskiej na e-dzienniku , classroomie kafelek Samorząd Uczniowski lub na szkolnym Facebooku w utworzonym wydarzeniu “Szlachetna Paczka”
WAŻNE: Prosimy zapoznać się z listą potrzebnych rzeczy – link wyżej.
Liczymy na Waszą pomoc, przecież LUBIMY LUDZI i nie możemy być obojętni na los potrzebujących ludzi.
Mamy nadzieję, że udział w akcji SZLACHETNA PACZKA stanie się Naszą szkolną tradycją i w okresie przedświątecznym będziemy pomagać i sprawiać , że na twarzach pojawią się uśmiechy.
Autor: Magdalena Nakielska – Krzemińska

“Onko-Mikołaje”

Ponownie ruszamy z akcją “Onko-Mikołaje”. Zbiórka darów w Szkole Podstawowej w Szczepanowie. Dary przyjmujemy do 1 grudnia 2020r.   


 

Dzień Patronki Szkoły

6 listopada 2020 roku o 11.00 odbył się apel na classroomie z okazji Dnia Patronki Szkoły Marii Skłodowskiej – Curie. Po słowach pani dyrektor, Wioletty Górnej, jako społeczność, mogliśmy obejrzeć prezentację, w której wykorzystano 90 prac plastycznych wykonanych przez uczniów klas I – VIII. Do tego komentarz przygotowany przez III klasę.
To jest owoc naszej wspólnej pracy i zaangażowania w życie szkoły. Warto zobaczyć!!!

https://view.genial.ly/5f983ed24b136f0d1b75962c/video-presentation-maria-sklodowska-curie

Autor: Małgorzata Piskorska
 

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress