Wiosenna przerwa świąteczna

Rodzicu, Uczniu,Nauczycielu !

Informuję, że;
od 9 do 14 kwietnia br. w szkole będzie trwać wiosenna przerwa świąteczna. W tych dniach szkoła nie będzie prowadzić zajęć dydaktyczno-wychowawczych z uczniami w formie kształcenia na odległość ani zajęć opiekuńczych (świetlicowych) dla uczniów.

Natomiast przedszkola, jako placówki nieferyjne, do 10 kwietnia br. prowadzą swoją działalność z dziećmi zgodnie z przepisami prawa o czasowym ograniczeniu funkcjonowania jednostek systemu oświaty.

Podstawy prawne:
1.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U.
z 2017 r. poz. 1603 z późn. zm.) –  3 ust.1 pkt 3.
2.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410 z późn. zm.).
3.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.).


 

Informacja

Informujemy, że jutro, tj. we wtorek w godzinach od 8.00 do 9.00 będzie można odebrać podręczniki ze szkolnych szafek. Po tym terminie szkoła będzie zamknięta.


 

Pomoc: Logowanie do Dziennika elektronicznego

Poniżej można pobrać instrukcję logowania do dziennika:

Logowanie do dziennika elektronicznego


 

Uwaga

Prosimy o systematyczne sprawdzanie wiadomości na naszym dzienniku elektronicznym. Nauczyciele będą przesyłali informacje, zadania, ćwiczenia itp.


 

Komunikat


 

Żyli prawem wilka – Żołnierze Wyklęci

„Żołnierze Wyklęci” – to żołnierze podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego, stawiający opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej ZSRR w latach 1944-1963. Walczyli o wolną Polskę, mordowani przez Sowietów i komunistów polskich w PRL-u „wyklęci”, skazani na niepamięć.

„Szkoła Pamięta” to akcja, w którą wpisała się młodzież  SP im. Marii Skłodowskiej – Curie w Szczepanowie. Pod kierunkiem nauczycieli historii wykonała prezentację multimedialną „ Żyli prawem wilka – Żołnierze Wyklęci”. Do w/w działania edukacyjnego p. Ireneusz Janus opracował regulamin i ogłosił Szkolny Konkursu Historyczny. Uczniowie kl. 4 – 8 szkoły podstawowej mieli wykonać prezentację i przedstawić ją przed komisją konkursową.

Spośród kilkunastu prac zgłoszonych do konkursu komisja konkursowa w składzie: p. Dariusz Monkiewicz i p. Ireneusz Janus wybrała 4 najlepsze prace.  Laureaci tego konkursu 11 marca 2020 roku zaprezentowali się przed społecznością uczniowską klas 4 – 8 szkoły podstawowej i gronem pedagogicznym. Oto wyniki Szkolnego Konkursu Historycznego:

I miejsce – Hanna Orzechowska – kl. 6

II miejsce – Aleksandra Kaźmierczak  kl. 8

III miejsce  – Natalia Dubel i Anna Pietrzak kl. 6

Wyróżnienie przyznano Mikołajowi Puzio – kl. 5

 

Pani Dyrektor Wioletta Górna wręczyła dyplomy i nagrody książkowe. Nagrodzonym uczniom i pozostałym uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy.

Autor: Ireneusz Janus


 

Sukces Irenki

Gratulujemy Irence,  wychowance naszego przedszkola sukcesu sportowego . Zajęła Ona II miejsce w biegu na 100 m w IX Zimowym Biegu Dębowym organizowanym przez Gminę Dąbrowa.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom biorącym udział w biegach i życzymy dalszych sportowych sukcesów.

Rekomendacje Ministra Edukacji Narodowej

w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku
z pojawiającymi się w niektórych krajach europejskich
przypadkami zachorowań na koronawirusa

Rodzicu, :

 • porozmawiaj z dzieckiem na temat przestrzegania podstawowych zasad higieny, w tym np. częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz
  ochrony podczas kaszlu i kichania;
 • nie posyłaj przeziębionych i chorych dzieci do przedszkola lub szkoły;
 • jeśli dziecko nie miało kontaktu z osobą chorą, nie ma powodu do obaw;
 • jeżeli dziecko wróciło z terenów występowania koronawirusa i ma objawy grypopodobne, bezzwłocznie powiadom najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną, zgłosił się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego;
 • jeśli masz dziecka do 8. roku życia, w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły należy Ci się zasiłek opiekuńczy
  (art. 32 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999
  o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa,  U. 2017, poz. 1368);
 • W przypadku dodatkowych wątpliwości zadzwoń
  na infolinię Ministerstwa Zdrowia 800 190 590 (czynna całodobowo).

 

Dyrektor Szkoły

Wioletta Górna

Informacja GIS dla osób powracających z Płn. Włoch


 

WAŻNE!!!


 

Regulamin rekrutacji

Informujemy, że Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 można znaleźć w zakładce:
O szkole ⇒ Dokumenty,
lub pobrać tutaj: Regulamin rekrutacji.


 

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress