Rekrutacja do przedszkola


 

1% podatku dla naszych harcerzy i zuchów

My, harcerze mamy ogromną nadzieję, że jak co roku możemy liczyć na Państwa dobry gest. Mocno wierzymy w to, że się nie zawiedziemy.

Aby nas wesprzeć, należy:

w zeznaniu PIT 37 w części „K” wpisać:

– w rubryce „Nr KRS”: 0000268190

– w rubryce „Wnioskowana kwota”: kwotę odpisu 1% od podatku

w części „L” :

– w rubryce „Cel szczegółowy 1%”: Hufiec Mogilno, 21 DH Szczepanowo, 88-306 Dąbrowa. Ta informacja jest bardzo ważna, ponieważ ułatwia przekazanie środków dla danej drużyny.

– w rubryce „Wyrażam zgodę”: podatnik stawia X.

Z góry dziękujemy za Waszą dobroduszność.

Czuwaj!!!

 

KLAUZULA DLA OSÓB PRZEKAZUJĄCYCH 1 PROCENT NA RZECZ CHORĄGWI KUJAWSKO-POMORSKIEJ ZHP

1. [Administrator danych]

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP, Dworcowa 56, 85-010 Bydgoszcz, e-mail: kujawskopomorska@zhp.pl

2. [Inspektor Ochrony Danych]

Chorągiew dokłada starań, aby dane osobowe były wykorzystywane w sposób zapewniający zgodność z prawem i bezpieczeństwo. W tym celu Chorągiew powołała inspektora ochrony danych, z którym możesz kontaktować się bezpośrednio: mailowo pod adresem poczty elektronicznej: iod.kujawskopomorska@zhp.pl, telefonicznie pod numerem telefonu: +48 888 942 222

3. [Cele, podstawy prawne i okres przechowywania danych osobowych]

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe w celu informacyjnym i statystycznym na temat osób przekazujących 1 % podatku, a także w celu podziękowania za wsparcie. Wykorzystujemy Twoje dane w powyższych celach, ponieważ jest to niezbędne do realizacji naszych uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4. [Ujawnianie danych osobowych]

Twoje dane osobowe pochodzą od stron trzecich – Urzędu Skarbowego, tylko w sytuacji, gdy składając deklarację podatkową wyraziłeś zgodę na przekazanie danych osobowych do Organizacji Pożytku Publicznego, którą wspierasz.

Nie ujawniamy Twoich danych podmiotom spoza Związku Harcerstwa Polskiego.

5. [Prawa osób, których dane osobowe dotyczą]

W związku z wykorzystywaniem Twoich danych osobowych możesz w każdej chwili:

page4image3931806960 page4image3931807248

1) wnieść sprzeciw wobec wykorzystywania danych osobowych na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu; na skutek wniesienia sprzeciwu rozważymy, czy – ze względu na Twoją szczególną sytuację – ochrona Twoich interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, wykorzystując te dane osobowe. Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny, a nie ma innej podstawy prawnej wykorzystania tych danych, usuniemy je.

Ponadto możesz:

  1. 1)  żądać dostępu do danych osobowych, uzyskania potwierdzenia czy dane osobowe są wykorzystywane, uzyskania kopii danych osobowych oraz uzyskania istotnych informacji związanych z wykorzystywaniem tych danych (na podstawie art. 15 RODO),
  2. 2)  żądać sprostowania danych osobowych, gdy są niekompletne lub nieprawidłowe (na podstawie art.

16 RODO),

  1. 3)  żądać usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych (na podstawie art. 17 RODO), jeżeli

    odpadł cel lub podstawa prawna wykorzystywania tych danych albo jeżeli dane osobowe były

    wykorzystywane niezgodnie z prawem,

  2. 4)  żądać ograniczenia wykorzystywania danych osobowych (na podstawie art. 18 RODO) na czas

    niezbędny do rozstrzygnięcia o zasadności żądania usunięcia lub sprostowania tych danych albo na czas niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony Twoich roszczeń.

Masz również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Skargę możesz wnieść w formie elektronicznej, w formie pisemnej albo ustnie do protokołu w siedzibie Prezesa Urzędu.


 

JESIENNE INSPIRACJE – rozstrzygnięcie konkursu

Uwaga, uwaga!!!
Został rozstrzygnięty szkolny konkurs plastyczny ,, JESIENNE INSPIRACJE”.
Uczniowie mieli przedstawić jesienny krajobraz opisany w wierszu Tadeusza Wywrockiego p. t. ,,Jak nie kochać jesieni” za pomocą dowolnej techniki plastycznej.
Jury w składzie:
– p. Ewa Janasek
– p. Natalia Żywczewska
– p. Aleksandra Świder
przyznało nagrody w dwóch kategoriach wiekowych.
W kategorii klas I-III:
I miejsce – Filip Banasiak (uczeń klasy I)
II miejsce – Maja Przybyła (uczennica klasy III)
III miejsce – Małgorzata Przybyła (uczennica klasy III)
W kategorii klas IV-VIII:
I miejsce – Michalina Basa (uczennica klasy VIII)
II miejsce – Hanna Orzechowska (uczennica klasy VII)
III miejsce – Wojciech Czekała (uczeń klasy IV)
wyróżnienie – Natalia Dubel (uczennica klasy VII)
ZWYCIĘZCOM GRATULUJEMY!!!
Wszystkim uczestnikom  dziękujemy za  wzięcie udziału w konkursie.
Autor: Aleksandra Świder

Terminy spotkań z rodzicami

Wychowawcy klas I-VIII informują, że w niżej wymienionych dniach odbędą się spotkania online z rodzicami na platformie Classroom ( logujemy się z profilu ucznia -godzina wychowawcza )
Zebranie dotyczy podsumowania pierwszego półrocza roku szkolnego 2020/2021.
klasa I – Dzień i godzina zostanie ustalona z wychowawcą pani Alicją Jaworską

Klasa II -26 styczeń godz. 18,00 – pani Milena Jasińska

Klasa III – 26 styczeń godz. 17,00 – pani Dorota Lucius

Klasa IV – 27 styczeń godz. 17,30 – pani Aleksandra Świder

Klasa V – 26 styczeń godz. 16,30- pani Małgorzata Piskorska

Klasa VI – 27 styczeń godz. 18,00 – pani Magdalena Nakielska – Krzemińska

Klasa VII – 27 styczeń godz. 16,30 – pan Dariusz Monkiewicz

Klasa VIII – 27 styczeń godz. 18,30 – pan Mateusz Szmańda


 

Rozkład jazdy autobusów szkolnych

Do pobrania: rozkład jazdy


 

Ogłoszenie

W związku ze zmianami organizacyjnymi dotyczącymi dowozu dzieci do szkoły uprzejmie informuję, że autokar szkolny wg obowiązującego rozkładu jazdy będzie kursował od wtorku 19 stycznia 2021r.

W poniedziałek 18.01.2021r. dojazd dzieci we własnym zakresie.

Za nieudogodnienia przepraszamy.

                                            Dyrektor Szkoły Wioletta Górna




 

Betlejemskie Światełko Pokoju

Betlejemskie Światełko Pokoju, jak co roku, dotarło do naszej szkoły. Przywiózł je druh Mateusz z hufca ZHP w Mogilnie i przekazał na ręce pani dyrektor Wioletcie Górnej.

Niech to Betlejemskie Światło
rozjaśnia nasze domy i serca.

Wesołych Świąt!!!

 


 

Szlachetna Paczka



 

Spotkania z rodzicami

Wychowawcy klas I-VIII informują, że w niżej wymienionych dniach odbędą się spotkania online z rodzicami na platformie Classroom (logujemy się z profilu ucznia – godzina wychowawcza)

Z uwagi na ważność poruszanych spraw Dyrektor Szkoły bardzo prosi o uczestnictwo w zebraniu wszystkich rodziców.

Klasa Dzień

 

Godzina Wychowawca
I 10 grudnia (czwartek) 18.00 Pani Alicja Jaworska
II 9 grudnia (środa) 17.30 Pani Milena Jasińska
III 8 grudnia (wtorek) 17.30 Pani Dorota Lucius
IV 10 grudnia  (czwartek) 17.00 Pani Aleksandra Świder
V 10 grudnia  (czwartek) 20.00 Pani Małgorzata Piskorska
VI 9  grudnia (środa) 18.15 Pani Magdalena Nakielska – Krzemińska
VII 7 grudnia (poniedziałek) 17.00 Pan Dariusz Monkiewicz
VIII 10 grudnia (czwartek) 17.30 Pan Mateusz Szmańda

 

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress